ForsideProfil Info Referencer kontaktTilbud
Legeplads med multihus/bålhus, legetårn, gynge og klatrestativ

Opstilling og vedligeholdelse af legeredskaber

Tillykke med jeres nye legeredskaber fra Lille Bjørn/Rejstrup Savværk. Med korrekt opstilling og den rette vedligeholdelse, vil i sikre jer en attraktiv og sikker legeplads med stor legeværdi for børnene i mange år fremover.

Opstillingsvejledning:

Da vore redskaber typisk er unikke og komplekse, betinger vi at de opstilles af vore egne montører for at vi garanterer at de overholder DS/EN 1176 1-7.
Når vore montører har opstillet legeredskaberne, mærkes redskaberne jf. standarden og garantien træder i kraft.
Det er institutionens ansvar at brugere formenes adgang til redskabet i en evt. periode mellem opstilling af redskabet og efterfølgende opfyldning af faldmateriale.

1-2 måneder efter opstilling af redskaberne skal alle skruer, bolte og efterspændes, og gentages mindst 1 gang årligt afhængigt af brugen af redskabet.

DS/EN 1176 – 7

Legepladsstandardens punkt 7 (vejledning i brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift) har nogle gode anbefalinger som supplement til Rejstrup Savværks vedligeholdelsesvejledning:
Driftleder/ejer bør føre en bog eller et kontrol- og serviceark som dokumentation for legepladsens eftersyn og vedligeholdelse.

Vedligeholdelse af legepladsen:

Rutinemæssig visuel inspektion (bør ved dagligt brug foretages dagligt)
Legepladsen efterses for åbenlyse farer, som kan opstå pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold, f.eks. ituslåede dele eller knuste flasker.

 

Driftinspektion (bør foretages med 1-3 måneders interval afhængigt af brug)
Redskaberne inspiceres detaljeret, især for slitage.

Årlig hovedinspektion (bør foretages af kvalificerede personer).
Redskaberne inspiceres med henblik på at genskabe det generelle sikkerhedsniveau for legepladsen.
Lille Bjørn anbefaler en årlig gennemgang af håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt uddannet personale for alm. reparationer og efterspændinger. Endvidere anbefales det at få pladsens stand dokumenteret i form af en rapport fra en certificeret legepladsinspektør

Garantier mod styrkenensættende råd.
På trykimprægneret træ ydes 10 års garanti.
På oliebehandlet træ, opstillet på stålfundamenter, ydes 5 års garanti, såfremt nedenstående oliebehandling kan dokumenteres.

 

Oliebehandling
Alt træværk bør oliebehandles ved opstilling og derefter mindst hvert 2. år for at sikre træets friskhed, så bl.a. vindridser og råd minimeres. Det giver samtidig en pæn og attraktiv legeplads som børn og unge motiveres til at passe på. Bemærk at ubehandlet træ kun er omfattet af vore garantier mod råd, såfremt  behandling kan dokumenteres. Behandling skal være foretaget mindst 1 gang om året . Der ydes ikke garanti på ikke trykimprægneret træ i jorden, dette gælder også hvis faldunderlaget ligger op over træet. 

I alle tilfælde skal konstaterede fejl og mangler udbedres hurtigst muligt. Medfører manglen fare, skal redskabet omgående spærres af og skaden udbedres. Kontakt gerne Lille Bjørn for nærmere anvisning.

Når pladsen – forhåbentlig efter mange års brug – skal brydes ned, bør de lokale myndigheder kontaktes for anvisning om korrekt bortskaffelse eller genbrug af materialerne, specielt i forhold til at rundstolper i hovedreglen er trykimprægnerede stolper.

SIDST REVIDERET OG UDSENDT DEN 17. SEPTEMBER 2010

Åben i Word